Artikel

Sveriges största innovationsinitiativ för ett framtida cirkulärt och biobaserat samhälle står redo

En samlad primärproduktion med efterföljande värdekedjor inom livsmedels-, kemi-, textil- och skogsindustri står tillsammans med 20 av landets regioner bakom programansökan för Bioimpact. Aktörerna är redo att bana väg för ett forsknings- och innovationsinitiativ för ett cirkulärt och biobaserat Sverige.

– De gröna näringarna och den biobaserade processindustrin i Sverige vill gemensamt leda Sveriges gröna omställning i ett Impact Innovation-program. Bioimpact är den största mobiliseringsprocess vi någonsin genomfört och tillsammans med regionerna kommer vi att ha möjlighet att i bred förankring och samverkan skapa utveckling i hela landet, säger Torgny Persson, ordförande i förberedelseprojektets styrgrupp samt forsknings- och innovationschef på Skogsindustrierna.  

Det är ett långsiktigt och brett mobiliseringsarbete som står bakom projektansökan. Aktörerna representerar över 70 000 av Sveriges företag och 300 000 privata skogsägare.

– Bioimpact skapar en samlad innovationsarena för alla de olika biobaserade värdekedjorna kan både stärka tillgången till bioråvara och åstadkomma ett resurseffektivt nyttjande av biomassa i Sverige, från primärproduktionen, via förädlingsledet fram till konsumenten, säger Elisabet Rytter, forskningsansvarig på Livsmedelsföretagen.

– Med vår breda samling kommer vi arbeta för ökad resurseffektivitet när det gäller användning av vatten, energi, råvara och näringsämnen, men också för att utveckla cirkularitet och återvinning över värdekedjegränserna, säger Torgny Persson.

– Den breda samling av både offentliga och privata aktörer som står bakom initiativet skapar grund för dialog och samsyn för ett framtidssäkert biobaserat och cirkulärt samhälle. Programmet blir ett viktigt forum för Sveriges gröna omställning, säger Elisabet Rytter.

Vill du veta mer om ansökans innehåll? Ta del av sammanfattningen här

Publicerad 2023-12-13

Elisabet Rytter Livsmedelsföretagen Fotograf David Thunander
Elisabet Rytter
Forsknings- och nutritionsansvarig
Livsmedelsföretagen
08-762 65 06
elisabet.rytter@li.se
Torgny Persson Foto Johan Olsson
Torgny Persson
Forsknings- och innovationsdirektör
Skogsindustrierna
08-762 79 79
torgny.persson@skogsindustrierna.se

Samverkande organisationer:

Du har väl inte glömt att anmäla dig till vårt nyhetsbrev?

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev