Fem branscher engagerade – återvinning och fortsatt biobaserad utveckling prioriterade frågor

Det är en samlad grön näring som står bakom programinitiativet Bioimpact. Just nu för samtliga fem branschorganisationer nära dialoger med medlemsföretagen, bland annat via forskningskommittéer, om programförslagets mål, struktur och innehåll.

Bakom initiativet Bioimpact står Skogsindustrierna, IKEM – innovations- och kemiindustrierna, Livsmedelsföretagen, TEKO – Sveriges Textil- och modeföretag samt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Tillsammans står branscherna för en tredjedel av Sveriges samlade varuexport. En aktiv dialog förs nu med medlemsföretagen om behov och förväntningar.

– Vi jobbar aktivt med mobiliseringsprocessen inom samtliga branschorganisationer och har en nära dialog med våra medlemmar för att skapa förankring och diskussion om inriktning för arbetet. Vi har stor möjlighet att skapa relevans och förankring för en framtida kraftfull systemförändring, menar Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna.

– Vi har möten inbokade med våra kommittéer och vår arbetsgrupp för forskning & innovation och ett antal samtal har redan förts. Vi bemöts med en nyfikenhet kring vad detta ska bli och det är positiva tongångar, säger Lena Svendsen, som är ansvarig för forsknings- och innovationspolitik på IKEM.

– Vi har sedan det här startade haft diskussioner i vår referensgrupp för forskning- och utveckling som består av drygt 15 olika företag. Dialogen har pågått sen vi fattade pennan för ansökan i förberedelseprojektet. Vi diskuterar programmets förslag på önskade systemförändringar, allt för att förankra, prioritera och finslipa våra idéer. Vi har även dialog med vårt hållbarhetsnätverk, berättar Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig på Livsmedelsföretagen.

Förutom förberedelseprojektet Bioimpact pågår just nu 22 ytterligare förberedelseprojekt i landet. Bioimpact arbetar därför inte bara med det egna innehållet i ett framtida programförslag, utan också hur det kan komplettera eller interagera med andra närliggande förslag.

– Det pågår ansökningar från exempelvis läkemedelssidan och dem behöver vi hitta samverkan med. Det handlar om att hitta en dialog med företagen för att fånga deras behov för framtiden, berättar Lena Svendsen och tillägger;  

– Ett viktigt medskick jag fått så här långt är att se att det även är viktigt med återvinning för kemiföretagen. Det är något som vi måste bredda i denna satsning jämfört med tidigare. Vi måste visa att vi tar ett mycket bredare grepp.

– Vårt initiativ är både biobaserat och cirkulärt i hela värdekedjan. Vi tillåter oss cirkulera befintliga fossila material, men vi fyller inte på med nytt fossilt material i vår utveckling. Framtiden ska vara både biobaserad och cirkulär, förklarar Torgny Persson från Skogsindustrierna.

Vill du veta mer om Bioimpact? Kontakta oss!

Läs mer om Bioimpact här!

Samverkande organisationer:

Du har väl inte glömt att anmäla dig till vårt nyhetsbrev?

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev