Seminarium och mingel 28 september

Välkommen till Bioimpact Build Up

Den 28 september vill vi bjuda in dig för att berätta mera om initiativet Bioimpact – för ett cirkulärt och biobaserat samhälle.

Bioimpact är ett av de pågående förberedelseprojekten som just nu författar ansökningar för kommande tioåriga innovationsprogram inom ramen för Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning Impact Innovation.

Ta möjligheten att lyssna till branschföreträdare för de fem initiativtagarna Skogsindustrierna, Livsmedelsföretagen, IKEM, TEKO och LRF som berättar mer om programförslagets långsiktiga målsättningar och nätverka över branschgränserna med forskare, industriaktörer, samhällsföreträdare samt parter från innovationsmiljöer i vårt efterföljande mingel.

Vi ses på Tekniska muséet i Stockholm mellan kl. 15.00-17.00 den 28 september! Vi startar med fika kl. 14.30. Vi önskar få din anmälan senast den 26 september.

Läs mer om programmet och hur du anmäler dig här!

Samverkande organisationer:

Du har väl inte glömt att anmäla dig till vårt nyhetsbrev?

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev