Artikel

Sveriges regioner sluter upp bakom Bioimpact-ansökan för framtida innovationsprogram

Ett cirkulärt och biobaserat samhälle. Det är missionen som fem branschorganisationer tillsammans med 20 regioner nu vill förverkliga i ett framtida tioårigt strategiskt innovationsprogram. Idag överlämnades ansökan till Vinnova, Energimyndigheten och Formas gemensamma utlysning Impact Innovation.

Efterfrågan på biobaserade material väntas öka i takt med att fossila råvaror fasas ut. Sverige har en tätposition i världen när det gäller utvecklingen av biobaserade material. De gröna näringarna, med Skogsindustrierna, Livsmedelsföretagen, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, TEKO – Sveriges textil- och modeföretag och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), vill med en gemensam satsning på ett framtida innovationsprogram skapa möjligheter för ökad omställningstakt på vägen mot en fossilfri primärproduktion och koldioxidfri industriproduktion. Bakom initiativet Bioimpact står förutom de fem branschorganisationerna 20 av Sveriges regioner som säkerställer bred förankring, samverkan och utveckling i hela landet.

Branschorganisationerna har under mer än ett års tid drivit förberedelseprojektet Bioimpact – för ett cirkulärt och biobaserat samhälle och idag lämnades ansökan för ett framtida programkontor in till de finansierande myndigheterna.

– Det program vi föreslår engagerar en mängd industrier och skapar samarbete över värdekedjegränserna. Här får Sverige möjlighet att i stor skala bidra till att fasa ut fossila råmaterial och etablera lösningar såväl nationellt som internationellt, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna. 

– Vi är övertygade om att Bioimpact har en enorm potential att bidra till ett cirkulärt biobaserat samhälle. Genom ett långsiktigt innovationsprogram med kraftfullt statligt stöd och där vi själva får utforma insatserna utefter våra behov, kommer livsmedelsindustrin kunna bidra till en än mer hållbar produktion av livsmedel. Livsmedelsföretagen är redo att tillsammans med övriga aktörer i ansökan skapa förändring på riktigt, säger Björn Hellman, vd för Livsmedelsföretagen.

Tillsammans med regionerna är branschorganisationernas ambition att skapa forskningsmöjligheter som banar väg för nya och cirkulära lösningar och för systemförändring – både i samhället och industrin.

– Den gröna omställningen är en viktig framtidsfråga för regionerna. Ett fördjupat samarbete med de gröna näringarna kommer att skapa nya möjligheter för samverkan och utveckling av cirkulära och biobaserade lösningar i hela Sverige, säger Jenny Sjöstedt, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen.

Innovationsprogrammet tar sikte på att lägga grunden för nya produkter och värdekedjor med ursprung i råvaror från skog, vatten och jordbruk. Programmet ska skapa förutsättningar för att bioråvaran används så effektivt som möjligt i resurssmarta processer. Att främja cirkularitet och att nyttja de kolatomer som finns i dagens system så länge som möjligt, och att i framtiden endast tillföra biobaserad råvara är en viktig utveckling som programmet vill möjliggöra.

– Under de närmsta 25 åren kommer efterfrågan på innovations- och kemiindustrins främsta råvara, kolatomer, att fördubblas. Våra medlemmar finns tidigt i värdekedjan och producerar insatsvaror som är nödvändig för övrig industri. Företagen måste nu ställa om från det fossila beroendet, till alternativa källor. Biobaserade alternativ är alldeles avgörande och därför är detta initiativ så viktigt, säger Jonas Hagelqvist, vd, IKEM.

– Branschöverskridande innovation kommer bli allt viktigare i en cirkulär framtid, därför är Bioimpact så viktigt för textilbranschen, säger Cecilia Nykvist, vd för TEKO – Sveriges textil- och modeföretag.

– Det framtida innovationsprogrammet väntas också skapa en värdefull kunskapsbas för dialog om aktuella frågor som biologisk mångfald och en framtidssäker bioekonomi - frågor som är fundamentala för svenskt lantbruk och skogsbruk - och ha en mobiliserande roll i viktiga utvecklingsfrågor, säger Pernilla Winnhed, avdelningschef Näringspolitik och Företagande, LRF. 

Nu väntar en bedömningsprocess, och i slutet av februari beräknas besked komma om vilka program som får starta i innovationssatsningen Impact Innovation. Läs mer på www.impactinnovation.se.

Publicerad 2023-10-19

Torgny Persson Foto Johan Olsson
Torgny Persson
Forsknings- och innovationsdirektör
Skogsindustrierna
08-762 79 79
torgny.persson@skogsindustrierna.se
Linda Larsson Foto Johan Olsson
Linda Larsson
Kommunikationsansvarig
Skogsindustrierna
076-800 94 97
linda.larsson@skogsindustrierna.se

Samverkande organisationer:

Du har väl inte glömt att anmäla dig till vårt nyhetsbrev?

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev