Krönika i Land Skogsbruk

Sverige ett steg närmare en nationell bioekonomistrategi

Låt oss hoppas att en nationell bioekonomistrategi ges förutsättningar att stärka hela den biobaserade näringen, skriver Torgny Persson i en krönika i tidningen Land Skogsbruk.

I början av december presenterades slutbetänkandet från den länge efterlängtade Bioekonomiutredningen. Även om jag själv inte varit direkt involverad i arbetet har jag haft förmånen att följa utredningen på nära håll. Genom mitt arbete på Skogsindustrierna, och även inom det strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation, har jag fått möjlighet att nominera personer till utredningens expertgrupp och fått komma med inspel på innehållet. 

Jag är imponerad över det sätt som bioekonomiutredningen arbetat. Vi har sett ett stort engagemang från expertgruppen men också från den mängd möten som genomförts med olika aktörer. Här har man från utredningens sida låtit ett mycket stort antal personer få komma till tals och svara på frågor. Bioekonomiutredningen är ett gott exempel på en process som skapat förutsättningar för en bred förankring.  

Nu när utredningen lämnat sitt slutbetänkande till regeringen kan man fundera på om det spelar någon roll om Sverige får en ny bioekonomistrategi?

Det beror förstås på om förslagen i utredningen genomförs och om de i slutändan påverkar näringens utveckling positivt. Målet med utredningen är att Sverige ska ha en mer resurseffektiv, motståndskraftig och konkurrenskraftig bioekonomi. Det sätter ljus på att det behövs forskning, innovation och ständigt pågående dialoger. För den biobaserade näringen är utredningens förslag därför en viktig möjliggörare. 

Jag har själv under året varit djupt involverad i arbetet med att skapa Bioimpact, det programförslag som lämnats in till den nya nationella innovationssatsningen Impact Innovation. Bakom ansökan ”Bioimpact – för ett cirkulärt och biobaserat samhälle” står en samlad biobaserad näring, med fem branschorganisationer och dess medlemsföretag, tillsammans med 20 av Sveriges regioner. Bioimpact har mycket stora förutsättningar för att bidra till implementeringen av bioekonomistrategin i hela Sverige, och är ett viktigt verktyg i arbetet med handlingsplaner utifrån en bioekonomistrategi. 

Så förhoppningsvis är svaret på ovanstående fråga: Ja, en strategi för bioekonomin har betydelse och den kommer att få stor påverkan på näringens förutsättningar. Förslagen – om de genomförs – kommer att påverka bioekonomins konkurrenskraft positivt. Det blir spännande att följa utvecklingen. Får vi möjligheten att genomföra förslagen inom ramarna för Bioimpact finns goda förutsättningar för en snabb och väl förankrad implementering.

Låt oss hoppas att en nationell bioekonomistrategi ges förutsättningar att stärka hela den biobaserade näringen!

Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna

Läs krönikan i Land Skogsbruk här!

Torgny Persson Foto Johan Olsson
Torgny Persson
Forsknings- och innovationsdirektör
Skogsindustrierna
08-762 79 79
torgny.persson@skogsindustrierna.se

Samverkande organisationer:

Du har väl inte glömt att anmäla dig till vårt nyhetsbrev?

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev