Event

Stort intresse när målsättningar för Bioimpact presenterades

Den 28 september var det dags för Bioimpact Build Up. Bioimpact, som är ett förprojekt inom satsningen Impact innovation där Skogsindustrierna, TEKO, IKEM, LRF och Livsmedelsföretagen gemensamt ansöker om ett framtida innovationsprogram.        

”Tillsammans står vi för 30 procent av Sveriges exportintäkter, vi samlar 72 600 medlemsföretag med totalt 425 000 anställda. Jag känner ett visst tryck när jag säger de siffrorna. Vi fem branscher jobbar ihop för att bli ett system som kan driva den gröna omställningen ”, sa Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna vid mötets inledning där drygt 100 personer var samlade på Tekniska muséet i Stockholm.

De fem initiativtagarna berättade om programförslagets målsättningar. Fokus låg på branschövergripande biobaserade och cirkulära lösningar.

Skogsindustriernas vd Viveka Beckeman:

”Vår näring har satt tre löften till 2040 som handlar om ökad klimatnytta, ökad cirkularitet och mer livskraftiga skogar. För att komma dit behöver vi kroka arm med andra branscher. Tillsammans är mitt favoritord”.

Viveka Beckeman, Skogsindustrierna

Nils Hannerz, IKEM, Cecilia Nykvist, TEKO, Magnus Kindbom, LRF Skogsägarna och Viveka Beckeman, Skogsindustrierna medverkade. Fotograf: Johan Olsson.

TEKOs vd Cecilia Nykvist:

”Vi vet att branschöverskridande forskning och utveckling behövs för att textil- och modeindustrin ska bli mer hållbar. Bioimpact är initiativet som gör verkstad”.

På plats var också representanter för Sveriges bioekonomiregioner. De gav sin syn på Bioimpact och möjligheterna att samverka med och mellan regionerna.

Ulrika Bokeberg och Dag Hallén

Ulrika Bokeberg, Västra Götalandsregionen och Dag Hallén, Region Värmland. Fotograf: Johan Olsson.

Ulrika Bokeberg, Västra Götalandsregionen:

”Bioimpact siktar mot ett ytterst angeläget program som är relevant för våra politiskt beslutade utvecklingsstrategier. Vi regioner ligger på tvären mellan branscherna och kan vara kopplingsdosan som föder in och når ut med kunskap".

Dag Hallén på Region Värmland:

”Alla regioner vi representerar ser positivt och ljust på att samarbeta kring de här frågorna”.

Livsmedelsföretagens vd Björn Hellman deltog med en videohälsning och sade att:

”Genom ett nära samarbete med andra industrier kommer vi snabbare kunna hitta lösningar på gemensamma utmaningar". Han poängterade också att:

”Vi som står bakom Bioimpact är övertygade om att det har en enorm potential för att bidra till det viktiga arbetet med att skapa ett cirkulärt biobaserat samhälle."

Bakom Impact innovation står Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Bioimpacts ansökan lämnas in i början av oktober. Besked väntas i början av 2024.

Publicerad: 2023-10-04

Samverkande organisationer:

Du har väl inte glömt att anmäla dig till vårt nyhetsbrev?

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev