Artikel

Stark samverkan fortsätter

Under nära två års tid etablerades samverkan mellan aktörerna inom Bioimpactsamarbetet vilket resulterade i att en ansökan för ett Impact Innovationprogram lämnades in. I beslutsprocessen beviljades fem program. Initiativet Bioimpact – för ett cirkulärt och biobaserat samhälle föll på målsnöret men fortsätter nu ett aktivt arbete för att skapa förutsättningar för framtida bransch- och regionöverskridande forsknings- och innovationsarbete.

– De svenska gröna näringarna vill gemensamt leda Sveriges gröna omställning, med hållbar utveckling som grund för global konkurrenskraft och samhällsnytta. Detta är ett svenskt styrkeområde som kan utvecklas och stärkas avsevärt genom forskning och spetskompetens, samt lärande mellan branscherna, säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna och fortsätter;

– En grön omställning behövs som svar på utmaningar inom klimat, miljö och geopolitik. Svensk bioekonomi har stora möjligheter att driva på omställningen och måste vara en prioriterad del av denna.

Nu pågår ett arbete för utvärdering och med sikte på att hitta fler vägar fram för att bana väg för cirkulära och biobaserade lösningar.

Bakom Bioimpact-ansökan stod Skogsindustrierna, IKEM (Innovations- och Kemiindustrierna), TEKO (Sveriges Textil- och Modeföretag), LRF (Lantbrukarnas riksförbund) samt Livsmedelsföretagen. Även 20 av Sveriges regioner stod bakom ansökan.

Publicerad 16 april 2024

För mer information

Torgny Persson Foto Johan Olsson
Torgny Persson
Forsknings- och innovationsdirektör
Skogsindustrierna
08-762 79 79
torgny.persson@skogsindustrierna.se

Samverkande organisationer:

Du har väl inte glömt att anmäla dig till vårt nyhetsbrev?

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev