Artikel

”Ska vi få de gröna kolatomerna att cirkulera måste producentledet finnas med”

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) är en av aktörerna som initierat förberedelseprojektet Bioimpact tillsammans med Skogsindustrierna, Livsmedelsföretagen, IKEM och TEKO.

Hallå där Sofia Backéus och Wictoria Bondesson. Varför engagerar sig LRF i den här satsningen?

– LRF samlar en viktig del av den gröna omställningen. All bioekonomisk utveckling tar sin början i fotosyntesen som startar i primärproduktionen ute hos våra medlemmar, säger Sofia Backéus.

Sofia Backéus är expert på skogsskötsel och klimat inom LRF Skogsägarna, en av branschavdelningarna inom LRF. Hon ingår tillsammans med Wictoria Bondesson, som är gruppchef för Företagande och utveckling inom LRF:s branschenhet, i styrgruppen för förberedelseprojektet Bioimpact – för ett cirkulärt och biobaserat samhälle.

Förberedelseprojektet Bioimpact har siktet inställt på att lämna in en ansökan till ett framtida tioårigt innovationsprogram inom ramarna för Impact Innovation-satsningen från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

– LRF samlar både skogsägare och lantbrukare och representerar på så vis två stora delar av bioekonomins bas. Vi ska skapa goda förutsättningar för företag som har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö att vara lönsamma och konkurrenskraftiga. Dessa företag är startpunkten för bioekonomin, förklarar Wictoria och förtydligar;

– Därför känns det viktigt att vi är med i en sådan här omfattande satsning som ett framtida innovationsprogram är. För om vi ska få de gröna kolatomerna att cirkulera så måste producentledet finnas med!

Vilka forsknings- och innovationsfrågor är viktiga att lösa över branschgränserna?

–  Sweden Food Arena samlar Livsmedelsföretagens, LRF:s och Svensk Dagligvaruhandels gemensamma innovations- och forskningssatsningar som identifierats utifrån näringens behov. Därför kommer Sweden Food Arena bli en viktig röst i ett framtida innovationsprogram, förklarar Wictoria Bondesson.

–  Att samverka över branschgränserna innebär också att vi får möjlighet att skapa bra förutsättningar för att kunna vara företagare med basen i skog och jordbruk i framtiden, förklarar Sofia Backéus.

Vilken utveckling behövs enligt LRF:s medlemmar för att främja ett biobaserat och cirkulärt samhälle?

–  Att tillvarata och använda restströmmar på ett bättre sätt i framtiden är en viktig utvecklingsfråga, liksom utvecklingen av olika digitala lösningar. Båda adresseras inom Bioimpact, berättar Sofia.

Bioimpact har ambitionen att bli ett brett innovationsprogram. Varför behövs BioImpact?

–  Vi behöver samla resurserna i den gröna sektorn för att komma framåt. Här får vi med hela kedjan, från jord, skog och vatten till slutprodukt, slutkund och tillbaka, förklarar Sofia.

– Vi måste ta det här helhetsgreppet och samla dessa organisationer för att klara de utmaningar som Bioimpact vill adressera. Samlingen av aktörer tillsammans med att vi sätter näringslivet i förarsätet är viktigt – för det är inom näringslivet många av de mest betydande förändringarna kommer att ske, poängterar Wictoria som också lyfter fram betydelsen av den myndighetssamverkan som möjliggörs genom programförslaget;

– När vi tittar på programförslagets ambitioner att koppla på exempelvis expertmyndigheter i utvecklingen ser vi möjligheter att kunna ta ett betydande helhetsgrepp för att möta viktiga utmaningar som branscherna står inför, avslutar Wictoria.

LRF är en intresse- och företagarorganisation för jord- och skogsbrukare som samlar cirka 130 000 medlemmar. Medlemmarna har en bas i jord- och skogsbruk, men också inom landsbygdsmiljö. 

Läs mer på www.lrf.se.

Publicerad 2023-10-16.

Sofia Backeus Foto Mindre 2
Sofia Backeus
Expert på skogsskötsel och klimat
LRF
076-696 53 36
sofia.backeus@lrf.se
Wictoria Bondesson, LRF (Foto Jesper Mott) (2)
Wictoria Bondesson
Gruppchef Företagande och utveckling Branschenheten
LRF
010-184 45 40
wictoria.bondesson@lrf.se

Samverkande organisationer:

Du har väl inte glömt att anmäla dig till vårt nyhetsbrev?

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev