Artikel

Rundabordssamtal i Almedalen om framtida målsättningar

Att förena samhällets cirkulära omställning med naturens kretslopp, forma tydliga erbjudanden för små- och medelstora företag samt vikten av att förhålla sig till ett nytt säkerhetspolitiskt läge. Detta var några av inspelen när Bioimpact genomförde ett rundabordssamtal under Almedalsveckan i Visby.

Som en del i förprojektets mobiliseringsprocess hade forskare, myndigheter, science parks med flera bjudits in till ett rundabordssamtal i Almedalen. Syftet med mötet var att samla in tankar och inspel på vägen mot formuleringen av det framtida innovationsprogrammets målsättningar.

I tre grupper diskuterades såväl de områden programmet är tänkt att omfamna som tänkta mål.

– Vi har fått värdefulla inspel och några nya frågeställningar som vi tar med oss framåt både kring programmets tänkta organisation men också kring dess tänkta innehåll. Vi känner att engagemanget för våra frågeställningar är högt, säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna.

Publicerad 2023-07-06

Kontakt

Torgny Persson Foto Johan Olsson
Torgny Persson
Forsknings- och innovationsdirektör
Skogsindustrierna
08-762 79 79
torgny.persson@skogsindustrierna.se
Elisabet Rytter Livsmedelsföretagen Fotograf David Thunander
Elisabet Rytter
Forsknings- och nutritionsansvarig
Livsmedelsföretagen
08-762 65 06
elisabet.rytter@li.se
IKEM Lena Svendsen 300
Lena Svendsen
Ansvarig forsknings- och innovationspolitik
IKEM
010-455 38 05
lena.svendsen@ikem.se
Sofia Backeus Foto Mindre 2
Sofia Backeus
Expert på skogsskötsel och klimat
LRF
076-696 53 36
sofia.backeus@lrf.se

Samverkande organisationer:

Du har väl inte glömt att anmäla dig till vårt nyhetsbrev?

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev