Krönika

Gröna näringarna kraftsamlar för framtidens innovationsprogram

Ett innovationsprogram för ett biobaserat och cirkulärt samhälle kommer att bidra till byggnader, livsmedel, produkter och arbetstillfällen i hela Sverige, skriver Torgny Persson i tidningen Land Skogsbruk den 25 april 2023. 

Läs hela krönikan i Land Skogsbruk här!

Torgny Persson Foto Johan Olsson

Torgny Persson Forsknings- och innovationsdirektör Skogsindustrierna

Samverkande organisationer:

Du har väl inte glömt att anmäla dig till vårt nyhetsbrev?

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev