Kemiindustrin – en viktig spelare i många branschers värdekedjor

IKEM är kemi- och innovationsindustriernas branschorganisation och har 1200 medlemsföretag i Sverige. Medlemsföretagens produkter används över hela världen och är nödvändiga i flera branschers värdekedjor. En branschöverskridande samverkan kring forskning och innovation i ett framtida innovationsprogram är därför ett viktigt verktyg i omställningen till ett cirkulärt och biobaserat samhälle.

– Kemiindustrin är till sin natur branschöverskridande eftersom kemikalier används i nästan alla processer inom många branscher. När man vill utveckla värdekedjorna har kemiprodukterna därför en betydelsefull roll, och de ingår ofta tidigt i processerna, förklarar Lena Svendsen, som är ansvarig för forsknings- och innovationspolitik på IKEM.

Här kan branschöverskridande samverkan i ett framtida innovationsprogram som Bioimpact göra skillnad.

– Vi har tidigare långtgående innovationssamarbeten som vi sett är värdefulla för våra medlemsföretag. Hållbarhet, cirkularitet och den gröna omställningen är viktiga frågor för kemiföretagen. Bioimpact kan bli en arena där vi kan utöka samarbetet över gränserna, säger Lena Svendsen.

Omställningen kommer att kräva forskning och innovation med sikte på systemförändringar.

– Återvinning är en fråga som är högt på agendan hos kemiföretagen och som kommer innebära systemförändring. När vi i allt högre takt går från det linjära till det cirkulära och också börjar byta ut fossila kolatomer mot fossilfria kommer återvinning spela en stor roll, förklarar Lena Svendsen.

Finns det några särskilda frågor som kräver samverkan?

– Digitalisering och att dra nytta av den ökade kraften i AI och dess möjligheter för en mer resurseffektiv produktion kommer vara ett område som diskuteras mycket framöver. En knut är också regelverken som styr vad som är tillåtet vid framställningen av nya material och produkter. Här behövs en långsiktighet i bedömningen av vilka nya produkter som får användas. När en förändring ska ske i industrins befintliga processer krävs stora investeringar. Det är viktigt att nya initiativ inte fastnar i långdragna tillståndsprocesser. En tydlighet i hur kemikalier klassas spelar roll för utvecklingen i många värdekedjor – och för framtida återvinning. Dessa frågeställningar berör många branscher, poängterar Lena Svendsen.

Vilken utveckling ser du behöver ske i internationell samverkan?

– Det mesta av kemiindustrins utveckling sker internationellt och måste harmoniera med EU-regler och regler i övriga världen, förklarar Lena Svensen och tillägger:

– Att sträva efter hållbarhet, men med säkerhet i fokus, är centralt i omställningen. Ambitionerna märks tydligt från europeiskt håll där samverkansorganisationen CEFIC (the European Chemical Industry Council) driver initiativet Safe and sustainable-by-design. Detta kommer bli vägledande för kommande innovationssatsningar. Här behövs europeisk och internationell samverkan.

Varför väljer IKEM som branschorganisation att engagera sig i Bioimpact?

– Det kan vara utmanande för enskilda företag att se vad en sådan här satsning kan skapa för nytta just nu. Därför är det viktigt att vi branschorganisationer engagerar oss så att vi får satsningar som blir relevanta för våra företag på sikt. Exempelvis kan vi på det här sättet skapa förutsättningar för framtida utlysningar och nya policyinitiativ som kommer skapa möjligheter för medlemsföretagen, säger Lena Svendsen.

Läs mer om IKEM.

 

Publicerad 2023-06-09

IKEM Lena Svendsen 300
Lena Svendsen
Ansvarig forsknings- och innovationspolitik
IKEM
010-455 38 05
lena.svendsen@ikem.se

Samverkande organisationer:

Du har väl inte glömt att anmäla dig till vårt nyhetsbrev?

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev