Impact Innovation skapar mötesplatser

Förutom att driva projektets egen mobiliseringsprocess medverkar företrädarna för Bioimpact också i de mötestillfällen som de finansierande myndigheterna arrangerar inom ramen för Impact Innovation.

Mötesplatserna arrangeras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas och utgör en nationell mobiliseringsprocess. Den 7 mars gick startskottet då Impact Innovation invigdes på Fotografiska i Stockholm. Omkring 250 deltagare från näringsliv, akademi, offentlig verksamhet och civilsamhälle fanns i publiken. Därefter har möten arrangerats på olika platser i landet.

Vad tar projektgruppen med sig från dessa workshops och möten?

– Vi deltar i de här tillfällena och tycker att det är bra att träffa och diskutera med andra aktörer som arbetar för liknande initiativ men inom andra områden, berättar Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna.

– Jag som har jobbat inom innovations- och forskningspolicyarbete en längre tid tycker att det är bra att det var så stor uppslutning vid invigningen på Fotografiska. Jag träffade många kontakter från forsknings- och innovationssystemet vid detta tillfälle. Det visar på initiativets bredd och att det finns en stor samling, säger Lena Svendsen, ansvarig för forsknings- och innovationspolitik på IKEM.

– Det har varit intressanta möten som har gett information om hur vi ska gå vidare i vårt ansökningsarbete. Den stora uppslutningen kring satsningen är positiv, konstaterar Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig på Livsmedelsföretagen.

Impact Innovation beskrivs som Sveriges innovationssatsning för 2030-talet. Både finansiärerna och de medverkande bryter ny mark. Mötena bjuder därför dels på nätverkande och dels på information om hur processen med att formulera en programansökan kan fortgå. Alldeles nyligen medverkade Bioimpact i ett möte om hur själva ansökan ska utformas.

– Vi har bland annat fått ökad kunskap om hur vi ska uttrycka de missions som de framtida innovationsprogrammen ska arbeta mot och hur vi ska få dem mätbara. Samtalen ger upphov till bra diskussioner som för arbetet framåt, förklarar Torgny Persson.

Läs mer om Vinnovas, Energimyndighetens och Formas mobiliseringsprocess på webbsidan för Impact Innovation.

Samverkande organisationer:

Du har väl inte glömt att anmäla dig till vårt nyhetsbrev?

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev