Forskning och innovation för framtidens hållbara livsmedelskedja

Hållbar matproduktion, stärkt försörjningsförmåga och minskat matsvinn. Pandemin, kriget i Ukraina och pågående klimatförändringar har satt livsmedelskedjan allt högre upp på agendan de senaste åren och gett gemene man nya begrepp i samtalen kring matbordet. Ambitionerna inom svensk livsmedelsindustri är höga, och ökad forskning och innovation ska visa vägen.   

Livsmedelsföretagen engagerar 800 medlemsföretag som producerar mat och dryck runt om i hela Sverige. Organisationen har högt satta mål. I branschorganisationens hållbarhetsmanifest fastslås bland annat att de anslutna medlemsföretagen åtar sig att använda fossilfri energi i såväl produktion som transporter till år 2030, att matsvinnet i den egna produktionen halveras till samma år, samt att uppnå 100 procent materialåtervinningsbarhet inom samtliga förpackningsslag.

För att nå dessa mål behövs forskning och innovation.

– Vi behöver underlätta för företagen att nå de uppsatta målen med hjälp av forskning och innovation inom livsmedelsområdet, menar Elisabet Rytter som är forsknings- och nutritionsansvarig på Livsmedelsföretagen och konstaterar att;

– Ett innovationsprogram inom Impact Innovation är ett bra sätt att kunna realisera detta. Här får vi möjlighet att skapa ett initiativ som är anpassat efter företagens förutsättningar och behov och som ger möjlighet för oss att själva vara med och prioritera och anordna aktiviteter. Detta är en möjlighet som vi vill ta del av!

Elisabet Rytter och Sara Sundquist, Livsmedelsföretagen

Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig och Sara Sundquist, hållbarhetsansvarig på Livsmedelsföretagen.

Hållbarhet och cirkularitet på agendan

– Livsmedel står för en stor del av påverkan på klimat och miljö. Ett engagemang i ett framtida innovationsprogram som Bioimpact, med sikte på ett cirkulärt och biobaserat samhälle, är ett viktigt steg för att kunna bli än mer hållbara. Vår styrelse har beslutat om vårt hållbarhetsmanifest och Bioimpact kommer kunna vara en viktig hjälp på vägen, säger Sara Sundquist, hållbarhetsansvarig på Livsmedelsföretagen.

Ett av målen i manifestet är som ovan nämnts att nå 100 procent materialåtervinningsbarhet i förpackningar.

– Vi ser fördelar med det branschöverskridande samarbete som kommer rymmas inom Bioimpact. Här kan vi snabbt få till samverkan med branscher som arbetar både med förpackningar och barriärer i och med att skogsindustrin respektive kemiindustrin finns med. Att vara flera branscher stärker möjligheterna att arbeta med forsknings- och utvecklingsfrågor, säger Sara Sundquist och fortsätter;

– Många av de utmaningar som företagen står inför måste lösas gemensamt mellan olika branscher och vetenskapliga discipliner. De flesta frågor är komplexa – det är inte längre smala problem utan vi behöver forsknings- och innovationssamverkan på tvären.

– En annan fördel med Bioimpact är att vi har ett värdekejdeperspektiv från åker, skog och vatten samt efterföljande värdekedjor och tillbaka. Det cirkulära tänket och värdekedjetänket är en väldigt bra utgångspunkt och här kan vi på riktigt göra skillnad. Vi har ett påbörjat arbete inom Sweden Food, Arena, vår samverkansorganisation inom forskning och innovation i livsmedelskedjan, och de lärdomar kring värdekedjor som identifierats där tar vi nu med oss in i arbetet för Bioimpact, säger Elisabet Rytter. 

Vilken utveckling ser du behöver ske i internationell samverkan?

– Sverige är för litet för att kunna äga all den kunskap vi behöver. Forskning är ju till sin karaktär internationell och vi måste få fatt i och samverka med de bästa. Då behövs en internationell utblick – här kan Bioimpact bidra med internationell uppkoppling, avslutar Elisabet Rytter.

Läs mer om Livsmedelsföretagen.

Publicerad 2023-06-26

Elisabet Rytter Livsmedelsföretagen Fotograf David Thunander
Elisabet Rytter
Forsknings- och nutritionsansvarig
Livsmedelsföretagen
08-762 65 06
elisabet.rytter@li.se

Samverkande organisationer:

Du har väl inte glömt att anmäla dig till vårt nyhetsbrev?

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev