Artikel

”Den gröna omställningen kommer kräva ett stort engagemang från hela samhället”

20 regioner har ställt sig bakom den ansökan om ett framtida Impact Innovation-program som Skogsindustrierna, Livsmedelsföretagen, LRF, TEKO och IKEM lämnat in. Därmed kliver nu också Dag Hallén, strateg för bioekonomi, klimat och energi på Region Värmland in i förberedelseprojektets styrgrupp.

Dag Hallén, Region Värmland.

Dag Hallén, Region Värmland. Foto: Johan Olsson.

Tillsammans med Susanna Winblad, miljöstrateg, Region Skåne och Jenny Sjöstedt, regionutvecklare vid Västra Götalandsregionen kommer Dag Hallén att ingå i ett framtida programkontor för Bioimpact och representera regionerna.

– Vi ser från regionernas håll nödvändigheten i att genomföra en hållbar samhällsomvandling. Den gröna omställningen kommer att kräva ett stort engagemang från hela samhället och många sektorer, därför är det självklart för oss att se Bioimpact som ett bra initiativ för detta, säger Dag Hallén.

Dag Hallén, som har en lång erfarenhet av både jordbruks- och skogliga frågor liksom energifrågor, har varit en av de drivande regionala aktörerna bakom ett nätverk för de bioekonomiregioner som finns i Sverige. Nätverket började som ett projekt via Tillväxtverket och tog under 2018 via SCB fram regional statistik för utvecklingen av bioekonomin. Nätverket är nu återstartat och för en aktiv dialog mellan regionerna om bioekonomisk utveckling.

– Bioimpacts ansats i programförslaget står nära de regionala utvecklingsstrategierna, där bioekonomi i form av skog och jordbruk finns med som styrkeområden hos många regioner, förklarar Dag Hallén.

Att det finns god potential för bioekonomin att utvecklas i regionerna lyfts också fram i slutbetänkandet för bioekonomiutredningen som föreslår att ett av målen för år 2040 ska vara att minst 85 procent av regionerna har ökat förädlingsvärdet inom bioekonomin med minst 60 procent. Nätverket för bioekonomiregionerna har gett inspel till utredningen.

– Vi var tidigt ute med att påtala vikten av tydliga målsättningar så det är väldigt glädjande att detta har kommit på plats, säger Dag Hallén.

Byggt upp regionalt innovationsstödssystem

Dag Hallén betonar regionernas möjlighet som stöd för de regionala innovationsstödssystemen och vill gärna se att våra regionala aktörer får en tydlig plats i det framtida innovationsarbetet.

– Regionerna har byggt upp och stöttat regionala aktörer inom innovationsstöd länge och utvecklat ett stort kunnande i detta, säger han och fortsätter;

– I Värmland tar det sig uttryck i att vi exempelvis stöttar den klusterutveckling som pågår samt utvecklingen av plattformar för så kallad Smart Specialisering inom strategiskt viktiga områden som regionen identifierat, liksom att vi stöttar inkubatorverksamheterna, exempelvis Sting Bioeconomy, kopplade till lärosäten. Här har vi börjat rikta medel mot initiativ inom bioekonomin, säger Dag Hallén.

Dag Hallén ser också en viktig möjlighet i att regionerna kan stötta användandet av befintliga industrimiljöer för innovation och utveckling.

– Ett spännande konkret exempel i Värmland är det samarbete som finns mellan Rottneros och start up-bolaget Biosorbe. Rottneros som är ett väletablerat mångårigt företag har öppnat upp sin industrimiljö för det mindre bolaget som kommit igång med produktutveckling. Kan vi få till fler sådana möjligheter som ger en snabbare uppskalning av innovationer till en bråkdel av kostnaden som alternativa miljöer erbjuder är det väldigt intressant, konstaterar han.

Bioimpact kan bli nationell innovationsarena

Dag Hallén ser att Bioimpact kan främja ett lärande över regiongränserna och bidra till att utveckla möjligheten för Sverige att ta emot och slussa både nationella och internationella företag och entreprenörer som söker etablering till de rätta miljöerna.

– I Värmland har vi exempelvis fått företag från andra länder att etablera sig i länet. Här får vi in ny kompetens i systemet. Det medför mycket positivt och är precis den utveckling vi behöver i Sverige. Bioimpact kan bli ett skyltfönster och en nationell innovationsarena för Sverige i dessa sammanhang. Regionerna kan bli bättre på att samarbeta och slussa personer rätt mellan regionernas kompetenser.

– Genom Bioimpact kan vi också få till ny utveckling mellan exempelvis skog, jordbruk, textil, livsmedel och kemi vilket kan leda till mycket spännande som vi inte känner till idag, avslutar Dag Hallén.

Foto vid rubrik: Istockphoto.

Publicerad 2023-12-13

Dag Hallén Foto Johan Olsson 1080
Dag Hallén
Strateg, bioekonomi, klimat och energi
Region Värmland
010-833 10 95
dag.hallen@regionvarmland.se

Samverkande organisationer:

Du har väl inte glömt att anmäla dig till vårt nyhetsbrev?

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev