Den cirkulära utvecklingen skapar nya möjligheter för svensk textilindustri

Textilindustrin står inför en stor omställning där återvinning och återanvändning av textila material står i fokus. Forskning och innovation är centralt för utvecklingen och behovet av lösningar som snabbt kan skalas upp är stort.

Sveriges Textil- och Modeföretag (TEKO) är en av aktörerna i förberedelseprojektet BioImpact som tillsammans med branschorganisationerna Skogsindustrierna LRF, Livsmedelsföretagen och IKEM just nu författar en ansökan till ett kommande innovationsprogram.

Det är Vinnova, Energimyndigheten och Formas som gemensamt öppnat utlysningen för nästa generations innovationsprogram i den satsning som kallas Impact Innovation.  

Ulrika Simonsson är hållbarhetsansvarig på TEKO och engagerad i styrgruppen för förberedelseprojektet:

– Vi står för en otroligt stor cirkulär omställning i textilindustrin. Här behövs forskning och innovation och vi behöver också kunna skala upp de innovationer vi får fram som visar sig lyckosamma.

Från den 1 januari 2025 börjar det så kallade producentansvaret för textil att gälla. Det lyfter behovet av återvinningsmodeller och nya tekniker.

– Producentansvaret innebär att vi ska samla in all använd och kasserad hushållstextil i respektive EU-land. Vi förväntar oss enorma mängder avfall och i dagsläget har vi inte kapacitet att ta hand om all denna textil. Det finns pågående satsningar på framför allt sortering som är ett första steg i processen. Här finns anläggningar bland annat i Malmö samt hos Wargön innovation i Vargön som testas och utvecklas, berättar Ulrika Simonsson.

Chans att starta en helt ny textilindustri

Krav på återvinning tillsammans med en utveckling där exempelvis tillgången till bomullsfiber minskar ställer nya krav på textilindustrin, men med detta ser textilindustriföretagen i Sverige också nya möjligheter.

– Här har vi chansen att starta en helt ny typ av textilindustri. Vi ser framför oss en industri som tillskillnad från den textilindustri som finns i Asien idag, kommer behöva nya slags kompetenser. Med hjälp av digitalisering och AI kan vi få till automatiserad sortering och nya textilströmmar som vi kommer kunna göra så bra produkter som möjligt av. Det kommer skapa miljönytta men också nya ekonomiska värden, menar Ulrika Simonsson.

För att få till en sådan utveckling behövs forskning och innovation. En utveckling som behöver ske i samverkan över branschgränserna.

–  Vi behöver exempelvis bli bra på att ta hand om olika materialmixar. Här kan den biobaserade fibern från bland annat skogs- och jordbruksindustrin hjälpa oss att utveckla nya fibrer som kan vara lätta att cirkulera. Här kommer vi kunna satsa på material med hög kvalitet från början. Biobaserade material har också stor potential i tekniska textilier såsom yrkeskläder och medicinska textilier, förklarar Ulrika Simonsson och tillägger;

–  Det är viktigt att vi tillsammans över gränserna arbetar för att stärka konkurrenskraften. Forskningen som kommer fram i ett program som Bioimpact kommer kunna bidra till det men också till nya innovationer som ger verkligt stora effekter för både miljö och samhällsnytta.

TEKO består av 360 medlemsföretag som levererar olika former av textila produkter, allt från brandslangar, växthusväv, segel och luftfilter till kläder, inredningstextilier och innertak i bilar. 

  • Vilken utveckling vill era medlemsföretag se?

–  Återvinning och återbruk är centrala frågor för våra medlemmar. Företagen ser behovet av nya innovationer inom dessa områden, och innovationerna som visar sig lyckosamma måste skalas upp snabbt. Då är ett program som vi formar inom förslaget för Bioimpact perfekt, konstaterar Ulrika Simonsson.

  • Vilken utveckling ser du behöver ske i internationell samverkan?

– Vi talar ofta om vikten av att blicka mot EU och ett nordiskt samarbete. Återvinningshubbar behöver inte nödvändigtvis ligga i Sverige utan skulle kunna finnas i våra grannländer och att vi samverkar kring dessa. Även om vi har stor kunskap och utvecklingsvilja inom återvinning och återbruk finns det också andra steg i värdekedjan som behöver utvecklas i samverkan med andra länder, säger Ulrika Simonsson och avslutar:

– Vi går mot en väldigt spännande framtid och vi kan konstatera att nya tekniker och utveckling behövs här och nu!

Läs mer om TEKO!

Publicerad 2023-07-03

Ulrika Simonsson, TEKO
Ulrika Simonsson
Hållbarhetsansvarig
TEKO
08-762 66 62
ulrika.simonsson@teko.se

Samverkande organisationer:

Du har väl inte glömt att anmäla dig till vårt nyhetsbrev?

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev