Aktiva dialoger om framtidens innovationsprogram för ett cirkulärt och biobaserat samhälle

Nu pågår en aktiv process för att forma innehållet i programförslaget Bioimpact. Förslaget, som ska lägga grunden för ett cirkulärt och biobaserat samhälle, utvecklas nu i samverkan med en mängd aktörer. Och mottagandet är positivt. ”Det märks att programförslaget ligger rätt i tiden”, konstaterar Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna.

Förberedelseprojektet Bioimpact är nu inne i ett intensivt skede där man i en så kallad mobiliseringsprocess just nu träffar en mängd aktörer för dialog om programansökans innehåll, målsättningar och förslag till programstruktur.

Processen leds av en projektgrupp bestående av Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig på Livsmedelsföretagen, Lena Svendsen, ansvarig för forsknings- och innovationspolitik på IKEM samt Torgny Persson, som är forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna.

Vad händer just nu i projektet?

– Vi har en rad olika möten med aktörer som vi vill ha med framåt för att kunna jobba mot ett cirkulärt och biobaserat samhälle. Dialoger förs med regioner, myndigheter, forskningsinstitut och akademi för att diskutera dels på vilka sätt de kan vara med och bidra i ett framtida innovationsprogram, dels vilka framtida mål och visioner de ser, förklarar Elisabet Rytter.

– Vi diskuterar hur vi ska samverka inom programmet och hur vi kan nå ut brett i hela landet med våra ambitioner i det framtida praktiska programarbetet. Vi är väldigt positiva till responsen vi får på vårt initiativ, det märks att det ligger rätt i tiden, säger Torgny Persson.

– De kontakter vi haft visar på stort intresse och engagemang, och poängterar att vårt förslag är intressant och innehåller angelägna förslag på systemförändringar och områden, berättar Elisabet Rytter.

– Vi har många kontakter i gång och vi uppmanar alla som vill bidra i det framtida programmet att höra av sig till oss, säger Lena Svendsen, ansvarig för forsknings- och innovationspolitik på IKEM.

Vill du engagera dig i Bioimpact. Kontakta oss! 

Kontakta oss!

Elisabet Rytter Livsmedelsföretagen Fotograf David Thunander
Elisabet Rytter
Forsknings- och nutritionsansvarig
Livsmedelsföretagen
08-762 65 06
elisabet.rytter@li.se
IKEM Lena Svendsen 300
Lena Svendsen
Ansvarig forsknings- och innovationspolitik
IKEM
010-455 38 05
lena.svendsen@ikem.se
Torgny Persson Foto Johan Olsson
Torgny Persson
Forsknings- och innovationsdirektör
Skogsindustrierna
08-762 79 79
torgny.persson@skogsindustrierna.se

Samverkande organisationer:

Du har väl inte glömt att anmäla dig till vårt nyhetsbrev?

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev